AS 62

FAO 600

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Rritje të shpejtë dhe të hershme, indeks të mirë vjeljeje, mbeturina të vogla vjeljeje të cilat lehtë lërohen.
  • Kallinj të gjatësisë mesatare rreth 25 cm me 16-18 rreshte kokrrash dhëmbëzore (nganjëherë dhe 20) të mëdha, të shëndetshme, ngjyrë verdhë-portokalli.
  • Një nga hibridet më të hershëm FAO 600, shpejt lëshon lagështinë nga kokrra në krahasim me grupin e vet të pjekjes!
  • Përmbajtje të lartë të proteinave në kokërr (deri në 12%), gjë e cila e bën një nga hibridet më të mirë për të ushqyerit e derrave dhe shpendëve.

REKOMANDIMI

  • Hibrid për vjelje në kokërr. Duhet të mbillet në tokë me cilësi sa më të lartë, në të cilën me agroteknikën intensive arrihet rendimenti maksimal.
  • Densiteti i mbjelles duhet patjetër t’i përshtatet kushteve të prodhimit. Në toka të mira të mbillet më dendur, ndërsa në toka të këqija më rrallë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 54.000 deri në 57.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 58.000 deri në 62.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 65.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com