AS 72

FAO 640

PËRSHKRIMI I HIBRIDI

  • Kërcelli është më i ulët dhe më i fortë, me rrënjë dikshëm të forta.
  • Gjethet janë ngjyrë gjelbërt të errët dhe jashtëzakonisht të gjera.
  • Kallinjtë janë të pozicionuar më ulët, shumë të mëdhenj me 18-20 rreshte kokrrash, shpeshherë edhe më shumë.
  • Hibrid i përshtatshëm, pa bimë të këqija, ka provuar veten për vite me rradhë edhe në kushtet më të vështira.
  • Vjelet lehtësisht dhe pastër me mbledhës.
  • Në qarqe më të rralla kallinjin e zgjat ndjeshëm!

REKOMANDIMI

  • Për shkak të përshtatshmërisë së vetë, është i përshtatshëm për kultivim në të gjitha rajonet e misrit të vendit tonë.
  • Rezultate rekord në toka të mira në agroteknikë intensive.
  • Densiteti i mbjelljes është prej 59,000 deri në 64,000 bimë/ha (22-24 cm në rresht).
  • Në rajonet e thata dhe në tokë ranore duhet të mbillet më rrallë (26-27 cm në resht) me aplikimin e agroteknikës së mirë.

KULTIVIMI I REKOMANDUAR

Densiteti i rekomanduar i kultivimit në kushte më të këqija është prej 54.000 deri në 57.000 bimë/ha, në kushte optimale prej 59.000 deri në 65.000 bimë/ha, ndërsa në kushtet e ujitjes është prej 69.000 bimë/ha.

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com