Marketing i stručna podrška Bačka

Mast. inž. polj. Radovan Begović
062 80 40 247
rbegovic@ashibridi.com

Kntakti

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 7852 770

E-mail: office@agrosava.com