Atora

ATORA - Žetva bez stresa

ATORA je novi hibrid uljane repice. Pripada novoj genetici kompanije NPZ – Lembke. Ima izuzetno snažan početni rast nakon setve. Ulazi dobro pripremljena u zimu i veoma je otporna na niske temperature.
Nakon zime ima spor razvoj što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva.Veoma je otporna na sušu. Ujednačeno cvetanje omogućava i ujednačeno sazrevanje mahuna i laganu žetvu.

ATORA ima izuzetno zdrave biljke i posebno tolerantne na prouzrokovača suve truleži (Phoma lingam) i prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Ostvaruje stabilne i vrlo visoke prinose zrna i ulja u različitim uslovima.

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

AGRONOMIJA PREPORUKE
Datum setve Srednje kasni do kasni rok
Setvena norma 40 do 50 semena po m2
Zemljište

Pogodan na setvu na svim tipovima, naročito na težim,
na hladnijim zemljištima

PGR*/tretman fungicidima
na jesen
Uobičajene doze (4 – 6 list)
PGR* u proleće Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25 – 40 cm)

*PGR (plant growth regulators) – ne primenjivati regulatore rasta u sušnim uslovima.

OSOBINE

Potencijal prinosa Veoma visok
Prinos ulja Veoma visok
Sadržaj ulja Visok
Veličina semena Srednja
Bujnost Veoma dobra
Prezimljavanje Veoma dobro
Početak cvetanja Srednje rano
Ranostasnost Srednja
Otpornost na poleganje Dobra
Visina biljke Visoka
Sadržaj glukozinata < 18 µmol
Sadržaj eruka kiselina 0

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com