AS 72

FAO 640

OPIS HIBRIDA

 • Stablo je niže, čvrsto sa izrazito jakim korenom.
 • Listovi tamnozeleni i neobično široki.
 • Klipovi niže postavljeni, veoma krupni sa 18-20 redova zrna, često i više.
 • Adaptabilan hibrid, nema jalovih biljaka, dokazao se više godina i u najtežim uslovima.
 • Bere se lako i čisto beračima.
 • U ređim sklopovima značajno produžuje klip!

PREPORUKA

 • Zbog svoje adaptabilnosti pogodan je za gajenje u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
 • U svakoj proizvodnoj jeseni spusti sadržaj vlage najmanje do 16%.
 • Rekordni rezultati na dobrim zemljištima u intenzivnoj agrotehnici.
 • Gustina setve je od 59.000 do 64.000 biljaka/ha (22-24 cm u redu).
 • U sušnim regionima i na peskovitim zemljištima sejati ga ređe (26-27 cm u redu) uz primenu dobre agrotehnike.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 54.000 do 57.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 59.000 do 65.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja 68.000 biljaka/ha.

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com