Hibridna pšenica

Šta je hibridna pšenica?

Hibridna pšenica nastaje ukrštanjem dve čiste linije. Stoga sadrži dvostruku genetičku informaciju: od majke i oca. Hibridi poseduju veću agronomsku vrednost od svojih roditelja, koja se ispoljava kroz hibridnu snagu ili heterozis, odnosno bujnost F1 generacije. Ova osobina je izražena kroz potencijal za prinos i kvalitet zrna, kao i njihovu stabilnost.
Prema tome, hibridi ističu ekonomske, agronomske, tehnološke i ekološke prednosti, kao jedinstvenu celinu u uspešnom gajenju pšenice.

Prednosti hibridne pšenice

 • visok i stabilan prinos i kvalitet zrna
 • vrlo dobra tolerantnost na bolesti
 • veća lisna površina i veći intenzitet fotosinteze
 • veliki broj produktivnih sekundarnih stabala
 • veliki broj dobro nalivenih zrna
 • veća masa zrna
 • robusan korenov sistem
 • mala setvena norma


Poredjenje klasa hibridne pšenice sa klasom sortne pšenice.

 

Zbog čega hibridna pšenica ostvaruje viši prinos?

Iako je heterozis kod pšenice, kao samooplodne biljne vrste, slabiji u odnosu na kukuruz, neki hibridi pšenice ostvaruju i preko 15% viši prinos u poređenju sa prosekom njihovih roditelja, a u stresnim uslovima i nepovoljnim proizvodnim
godinama, ta razlika je i veća.
Osnovne komponente prinosa, broj biljaka - klasova po m2, hibridi pšenice ostvaruju izuzetnim potencijalom za bokorenje, odnosno formiranjem velikog broja produktivnih sekundarnih stabala, koji može iznositi i preko 15 po jednoj biljci.
Veliki broj zrna po klasu, rezultat je odlične fertilnosti cvetova, mnogobrojnih klasića koji se formiraju na svakom klasu. Veliki životni prostor, uslovljen malom setvenom normom, omogućuje intenzivno nalivanje i obrazovanje velike mase zrna.
Masa hiljadu zrna – znatno veća kod hibridne pšenice – je komponenta koja je najodgovornija za prinos zrna. Dužina nalivanja zrna je ista, ali je intenzitet veći kod hibrida u odnosu na konvencionalne sorte. Tome značajno doprinosi snažan
korenov sistem velike usisne moći, tolerantnost na prevalentne bolesti, duže trajanje zelene lisne površine i intenzivniji proces fotosinteze.

Kako do visokih prinosa hibridne pšenice?

Za realizaciju visokog potencijala rodnosti neophodno je primeniti i adekvatnu tehnologiju proizvodnje. Uspešno gajenje pšenice započinje pravilnim izborom preduseva, a završava se pravovremenom primenom svih agrotehničkih mera.
POŽELJNI PREDUSEVI: soja, grašak, suncokret, rani hibridi kukuruza.
ISHRANA PŠENICE: za očekivani prinos zrna od 10 t/ha neophodno je 150-220 kg/ha azota (N), 100-150 kg/ha fosfora (P) i 120-170 kg/ha kalijuma (K), u zavisnosti od obezbeđenosti zemljišta. Celokupnu količinu fosfora i kalijuma i 1/3 azota uneti u jesen, a preostale 2/3 azota rasporediti u dva prihranjivanja tokom proleća.
OBRADA ZEMLJIŠTA: plitka osonovna (15-20 cm) ili redukovana obrada, uz dobro unošenje (zaoravanje) žetvenih ostataka.
PREDSETVENA PRIPREMA: kvalitetna, bez krupnijih grudvi i biljnih ostataka na površini.

Setva

Moraju se koristiti precizne sejalice!

 • optimalni rok setve do kraja oktobra.
 • optimalna setvena norma je 150-175 klijavih zrna/m2 ili oko 80-100 kg/ha (zavisi od mase 1000 zrna). Norma setve se može povećati nakon optimalnog roka, ali ne više od 10%.

Valjanje: poželjna agrotehnička mera koja posle setve doprinosi boljem i ujednačenijem nicanju.

Zaštita

 • u fazi intenzivnog porasta preventivni tretman fungicidom i herbicidom
 • u fazi klasanja obavezan tretman fungicidom, po potrebi insekticidom

Folijarna prihrana: u fazi klasanja folijarnim hranivima (Wuxal Super, Wuxal Macromix i Wuxal Microplant).

Visok kvalitet dorađenog semena

Visoka genetska vrednost hibridne pšenice podrazumeva poboljšanje stepena dorade semena.

Optički sorter veoma efikasno odvaja sklerociju i na drugi način oštećena ili modifikovana zrna. Uzimajući u obzir značaj ovog uređaja za kvalitet i troškove proizvodnje semena, oprema za optičko sortiranje neizostavna je u pogonima za doradu semena hibridne pšenice.

Unapređena tehnologija oblaganja semena

Sredstvo za oblaganje semena HybriCoat®, mikroporozni film koji se primenjuje na površinu semena, poboljšava pokrivenost i uniformnost tretiranja semena, kao i prolazak zrna kroz sejalicu. Time se obezbeđuju pravilan raspored semena i postizanje optimalne gustine sklopa.

 

Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com