Kontakt

Chemical Agrosava d.o.o. Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd Tel: 011/78 52 770 Fax: 011/26 09 026 E-mail: office@agrosava.com Računovodstvo Tel: 011/78 52 765 Šimanovci, Krnješevačka bb Proizvodnja Tel: 022/21 55 415; 022/21 55 416 Fax: 022/48 16 85

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com