NAŠ BREND

Selekciona kuća AS Hibridi nastala je 2004. godine pod imenom Prinosmaks, u okviru firme Chemical Agrosava i bavi se selekcijom i oplemenjivanjem, tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza. Naziv firme je promenjen 2011. godine u AS Hibridi zbog popularnosti istoimenog brenda.
Brend AS Hibridi nastaje sa idejom da donese novi kvalitet na tržište Srbije. Na njihovom stvaranju vredno radi oplemenjivački tim sastavljen od tri selekcionera – doktora nauka i većeg broja poljoprivrednih inženjera i tehničara. Oplemenjivački tim je opremljen savremenim mašinama za široko i intenzivno testiranje novih hibridnih kombinacija u svim agroekološkim uslovima u našoj zemlji, a podjednako dobro i u susednim zemljama.  
AS Hibridi kukuruza su pre svega poznati i prepoznati po svojoj stabilnosti prinosa u svim uslovima, posebno zbog odsustva jalovih biljaka i formiranja vrlo ujednačenih klipova, punih zrna do vrha. O tome najbolje svedoče postignuti rezultati ogleda i vaša lična iskustva, prinosi sa vaših polja širom Srbije. U vrlo teškim uslovima smo dali ekonomski isplative prinose, a u dobrim uslovima vrhunske rezultate i rekordno visoke prinose. Po potencijalu za prinos, AS Hibridi su u ravni sa svim vodećim svetskim semenskim kućama, ali su po sigurnosti i stabilnosti prinosa u našim proizvodnim uslovima ispred svih ostalih!
AS Hibridi su ključ povećanja sigurnosti i stabilnosti vaše proizvodnje kukuruza. Za još bolje rezultate potrebno je sejati više hibrida različitih grupa zrenja, iako su po pravilu kasniji hibridi rodniji od ranijih, što se pokazalo i u sušnim godinama, kao što su bile 2012. i 2017. godina.

Pored odličnih hibrida za proizvodnju zrna, AS Hibridi su nezamenljiva osnova proizvodnje visokokvalitetne silaže za ishranu goveda. Lisnati AS silažni hibridi su jedinstven proizvod na našem tržištu, kako po pitanju prinosa, tako i po pitanju sastava i kvaliteta silaže.

AS Hibridi se izvoze u sledeće zemlje: Iran, Azerbejdžan, Turska, Grčka, Bugarska, Rumunija, Rusija, Gruzija, Alžir, Makedonija, BiH, Hrvatska, Slovenija, Italija, Mađarska, Francuska, Nemačka, Crna Gora, Albanija, itd. Interesovanje za AS hibride je veliko i izvoz u pomenutim zemljama se povećava iz godine u godinu, sa ciljem da se osvoje i nova tržišta.
Svi naši hibridi koje izvozimo registrovani su u Evropskoj uniji i zadovoljavaju kvalitet i standarde propisane u zemljama članicama.

Takođe, pored hibrida kukuruza, počeli smo i sa programom selekcije i oplemenjivanja pšenice. Chemical Agrosava je pod svojim brendom „AS Hibridi“ distributer poznatih nemačkih brendova u selekciji i oplemenjivanju hibridne pšenice, kao i ozime uljane repice.

Pored toga, bavimo se organizacijom semenske proizvodnje, doradom, pakovanjem i distribucijom svih ratarskih biljaka za domaće, ali i za inostrane partnere.

 

 

Контакт

Chemical Agrosava d.o.o.

Palmira Toljatija 5/IV, 11070 Novi Beograd

Tel: 011 78 52 770

E-mail: office@agrosava.com