logo-as-hibridi

Proizvodi

Uljana repica

NEMAČKI KVALITET NA NAŠEM TRŽIŠTU

Novo hibridno seme uljane repice

Prepoznajući potrebe naših poljoprivrednih proizvođača za profitabilnim i stabilnim prinosima, Chemical Agrosava u saradnji sa NPZ uvozi i distribuira kvalitetne hibride uljane repice SHERPAMERCEDESATORA i SHREK.

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ) je inovativna, porodična kompanija koja se tradicionalno već 120 godina bavi oplemenjivanjem biljaka i proizvodnjom semena najviših standarda za poljoprivredu. Aktivno se oplemenjuju sledeće poljoprivredne biljke: ozima i jara uljana repica, boranija, grašak i biljke za stočnu ishranu. NPZ sorte uspešno se plasiraju i distribuiraju u skoro 40 zemalja, sa više od 230 zaposlenih aktivnih na nacionalnom i međunarodnom nivou u oplemenjivanju, kontroli kvaliteta, savetovanju, doradi i tretmanu semena, distribuciji i prodaji.

Scroll to Top

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije